EL BARCO DE PAPEL

TALLERES DE ESCRITURA

EL BARCO DE PAPEL

 

 Tú marcas tus objetivos y tus plazos 

Transformar una idea en una narración es sencillo si se siguen pautas técnicas

 

No es tracta d'escriure això, sinó d'escriure així

Jaume Cabré

 
EL BARCO DE PAPEL
taller.elbarcodepapel@gmail.com